Solcellebatterier og invertere

Tilbud!
Opprinnelig pris var: kr 34 820,00.Nåværende pris er: kr 31 990,00. inkl. mva

Batteri og solcelle sammen med annet utstyr du trenger for å sette opp ditt eget energisystem, for både bedrifter og private. Her finner hybridinvertere for solceller og batteri, batteri for enkle installasjoner og til rackbaserte batterier for løsninger på mange hundre kwh. Her finner du også noen av de tjenestene vi leverer, som prosjektering av batterisystemer og solceller.

For private er nettbutikken et godt sted du kan starte. Vi forsøker å lage gode pakkeløsninger med inverter og lithium batteri, som lar deg lagre strøm og styre når du bruker den. For bedrifter anbefaler vi å ta kontakt slik at vi kan se nærmere på en løsning sammen.

I tillegg til å levere utstyret er ing dypvik as oppført i Elvirksomhetsregisteret, og kan prosjektere anlegget og få det godkjent hos nettselskapet. Husk at alle slike anlegg skal installeres av en autorisert installatør.

Batterier og styresystem for lokale energisystem.

Batteri og invertere sikrer strømnettet på Sikkilsdalsseter

I Sikkilsdalsseter ved Jotunheimen er både brøytet veg og strømnettet langt unna. Vinterstid er vegen stengt, og de siste 12 km må man benytte beltebil eller snøscooter. Her leverer ing dypvik as et batterisystem som sammen med vårt energiScada™ styringssystem gir stabil strømforsyning ‐ uten nettilkobling. Landbruks‐ og matdepartementets fjellstue benyttes bl.a. til hesteoppdrett, og har sitt berømte hesteslipp hvert år i juni.

Med energiScada™ fjerndriftes batterisystemet

Sikkilsdalsseter har sitt eget lille vannkraftverk, og batterisystemet gjør det mulig å benytte dette mest mulig. Når dieselgeneratoren må kjøres kan batterisystemet hjelpe til at dette kjøres mest mulig effektivt. Slik blir det lokale energisystemet så effektivt som mulig, med minst mulig utslipp mens energiScada™ viser flyten av energi mellom batterisystemet, lasten og generatorene. Siden tilgang er vanskelig setter vi og kunden stor pris på at energiScada™ kan benyttes til fjerndrift.

Utprøvde batterier og invertere

Til batterisystemet har vi valgt invertere fra Studer-Innotec, som har levert slike off-grid anlegg i flere ti-år. Batteriene fra BYD har godkjente integrasjoner fra begge leverandørene og styres fra vår energiScada™.

Batterier og solceller med invertere og styring

Batteri med solceller styrer generator

Bildet ovenfor viser et energisystem med tilkobling til nettselskap, generator, solceller og batteri. Batterisystem og styringssystemet er vår styrke, og vi kan levere dette sammen med andre komponenter for fornybar energi. Med vårt styringssystem energiScada™ kan vi integrere våre og andres leveranser sammen til en systemløsning, og være tilgjengelig for vedlikehold, support og videreutvikling.

energiScada™ visualiserer status på lokale energisystem med og uten batterisystem, og kan benyttes for å styre anlegget. energiScada™ har mange industrielle grensesnitt og kan styre bl.a. generatorer og elbilladere i tillegg til batterisystem. Styringsenheten har 4G kommunikasjon inkludert.

Kjøp batteri og solceller, invertere og ferdige system i nettbutikken

I nettbutikken finner du produkter fra solide leverandører sammen med vårt styringssystem.

I tillegg til batterier, solceller, invertere og andre produkter har vi god erfaring på å levere komplette systemer med integrasjon, installasjon og driftstjenester alene og sammen med andre.

Leverandører