Om ing dypvik as

ing dypvik as utvikler, leverer og integrerer utstyr og komponenter som inngår i et lokalt energisystem. Styrings- og batterisystemer har vært sentralt siden oppstarten i 2013. Selskapet ønsker å ta tak i utfordringer som hindrer en overgang til fossilfrie løsninger. Ing dypvik as eier også en 50% andel i Energea AS.

Selskapet har org nr 915 208 916

Om Energea as

Energea AS er en leverandøruavhengig rådgiver innenfor offentlig sektor med hovedfokus på energi. Vi jobber med prosesser fra kartlegging av behov til implementering av nye løsninger som innlemmes med eksisterende virksomhets kritiske systemer. Energea AS besitter god teknisk kunnskap og erfaring fra energi, IT og kommunikasjon, og kan vise til gode resultater hvor disse områder settes sammen til løsninger for eiere og brukere av løsningen.

Selskapet eies av ing dypvik as og Frank Skoglund og har org nr 912 411 818.

Du finner oss i Gamlebyen i Fredrikstad

Vi holder til i Voldporten, som siden 1695 har voktet inngangen til Gamlebyen i Fredrikstad. Lenge var dette den eneste veien inn i byen fra landsiden.

Her finner du vårt showroom der du kan se noen batterier og elektriske båtmotorer. Du kan også høre mer om prosjektet der vi bygger om en Skilsø tresnekke til elektrisk båt.

Adressen er Voldveien 98, 1632 Gamle Fredrikstad.

Per Olav Dypvik

Telefon:
+47 951 16 060

E-post:
per@energea.no

Frank Skoglund

Telefon:
+47 982 49 403

E-post:
frank@energea.no

Samarbeidspartnere