Farvel bensin.
Velkommen til Elsin.

Effektstyring, spenningskvalitet og rådgivning
Effektstyring

Etter å ha introdusert elsinForbruk introduserer nå elsin to nye produkter, elsinStasjon og elsinTank. elsinForbruk leser strømproduksjon og strømforbruk fra alle moderne strømmålere. Med elsinStasjon kan du styre hvor mye strøm man bruker. elsinTank gjør strømforbruket enda jevnere, og øke bruk av solstrøm.

Spenningskvalitet

elsin har utviklet programvare og mekanikk til å forbedre spenningskvalitet. Med bruk av elsinTank og et egenutviklet styringssystem kan spenningskvaliteten forbedres betraktelig. Denne løsningen jobber elsin aktivt med nettselskaper for å ta i bruk

Rådgivning.

elsins kjernekompetanse er integrasjon og styring. Vi kan presentere data fra alle enheter som produserer eller forbruker strøm, og la deg styre de viktigste parameterne. Dette gjør vi inn i vårt eget system, eller til ditt eksisterende eller nye SD system. Vi bistår gjerne i ditt prosjekt, både i planlegging og gjennomføring.

Effektstyring utnytter ressursene

elsin ønsker å gjøre det lett å erstatte fossilt drivstoff med strøm. elsinForbruk viser strømforbruk og produksjon i en app, som også kan bryukes til å styre elbilladeren elsinStasjon og batterisystemet elsinTank. Den siste lar deg billig produsere strøm og bruke mer av denne selv. elsin lar deg enkelt produsere og lagre strøm, og holde kostnaden til strøm nede.

elsinForbruk
viser hva du bruker

be om pris! NOK

 • Praktisk app
 • Smart styring
 • Enkel utvidelse


elsinForbruk er i tillegg til en app også en liten boks som koples med en datakabel til pluggen på strøm-måleren din. App'en viser både ditt forbruk, og hvor mye du selv produserer.

Be om info

elsinStasjon
elbil lader

be om pris! NOK

 • Enkel bruk
 • Styrer effekt
 • Type 2 kontakt


elsinStasjon er en liten men velutstyrt lader. Med app'en kan du sette opp når bilen skal være ferdig ladet, og om den skal lade bilen billigst mulig. Type 2 pluggen passer til de fleste biler.

Be om info

elsinTank
lager for din elsin

be om pris! NOK

 • 5,0 kWh
 • Inntil 5 kW
 • lang levetid


elsinTank tilkoples sikringsskapet og solcellepaneler. elsinTank jevner sammen med elsinForbruk ut forbruket, og øker utnyttelsen av et solcelleanlegg.

Be om info

Et batterisystem skal dimensjoneres og installeres med omhu. Vi vil gjerne diskutere prosjektet med deg slik at dette kan settes opp på en god og trygg måte.

Spenningskvalitet

Når vi bytter ut fossilt drivstoff med strøm kan strømnettet bli "for trangt". Dette er det som gjør at det innføres effekttariffer, som kan sammenlignes med "rushtids-prising" på vegene våre. Batterisystemet elsinTank kan benyttes også for å gjøre strømnettet mer fleksibelt, og elsin har utviklet styringssystem og mekaniske løsninger for å kunne benytte elsinTank til "spenningsforbedring". Dette jobber vi i 2020 med å tteste ut med nettselskaper og klargjøre som kommersielt produkt.

elsinPQE
Batterisystem med rask respons

be om pris! NOK

 • Praktisk app
 • Smart styring
 • Enkel utvidelse


  elsinPQE er en versjon av elsinTank med spesielt rask respons som gjør at økt strømtrekk momentant trekkes fra batteriet. Batterisystemet er plassert i utendørs skap med temperaturregulering og fjerndrift.

Be om info

elsinScada
Styringssystem

be om pris! NOK

 • Fjernkontroll
 • Kompenserer effekt
 • Øker levetid


  elsinScada lar netteier grafisk sette opp og visualisere spenningskvalitet og batterisystemet. Systemet etableres i et sikkert nett, der også måleutstyr for kvalitetsmålinger (PQ-målere) kan tilkoples.

Be om info


elsinPQE er et komplett system for spernningsforbedring. Det er i stand til å kompensere spenningsendringer som skyldes endret bruk fra sommer til vinter, og kortvarige variasjoner som skyldes motorstart og elbil lading. Ta kontakt så ser vi på hvordan løsningen kan benyttes i ditt nettselskap.

Integrasjon og rådgivning

elsins kjernekompetanse er integrasjon og styring. Vi kan presentere data fra alle enheter som produserer eller forbruker strøm, og la deg styre de viktigste parameterne. Dette setter vi opp i vårt eget styringssystem som gir deg full tilgang til data og styring lokalt og fra skya. Alternativt kan vi sette opp integrasjon mot ditt SD- eller Scada-system.

Gjennom vårt samarbeid med rådgivende ingeniører kan vi bistå i større og mindre prosjekter, med alt fra vurdering av kravspesifikasjoner og gjennomføring av anbudsrunder til implementering og prosjektgjennomføring.
Be om infoOm elsin

elsin.no eies av Elektrisk strøminjeksjon AS (elsin). Produktene fra elsin startet med utviklingsarbeid med støtte fra Norges Forskningsråd i prosjektet Styrbart batteri. Her ble det utviklet drivere og programvare for effektstyring av LFP-batterier, batteristyring og -invertere. elsin har i 2018 vært ansvarlig for elektrisk mikronett, batteri- og ladesystemer i Bergenåsen miljøfelt på Bø, og bidrar gjennom sin samarbeidspartner Energea i NCE Smart Energy Markets , et av Norges fremste kompetansemiljø på nye løsninger for fornybar energi, energilagring og styringssystemer for dette.

Våre samarbeidspartnere:

Studer logo


Sveitsiske Studer Innotec er en kvalitetsprodusent av invertere og ladere.

Energea logo


Energea bidrar med prosjektledelse og teknologibistand innen telekommunikasjon og energi.

NCEsmart logo


NCE Smart energy markets er en pådriver på utvikling og ny teknologi innen Smartgrid og smarte energiløsninger.

Voltsport logo


Engelske Voltsport leverer elektrisk drivlinje og effektive batterisystemer for båtstrøm.
Vi hører gjerne fra deg
Kontakt oss på 951 16 060 / epost per@elsin.no, eller fyll ut skjema nedenforJa takk

Elektrisk strøminjeksjon AS (elsin) har organisasjonsnummer NO 919 061 618 MVA, og forretningsadresse Freskoveien 16, 1605 Fredrikstad.


Copyright © 2019 Elektrisk strøminjeksjon AS. All rights reserved.