Styringssystemet energiScada™ forbedrer spenningskvalitet

Styringssystemet energiScada™ forbedrer spenningskvalitet og gjør styring, fjerndrift og måling enkelt for nettselskap og andre bedrifter. Dette er sentralt når Energea jobber med forbedring av spenningskvalitet med nettselskap.

Styringssystemet energiScada™

energiScada™ er et egenutviklet styringssystem som inngår i flere av våre produkter for å visualisere og styre lokale energisystem med utstyr fra mange leverandører. Styringssystemet leveres for å automatisk hente måledata fra PQmålere og gjøre nær realtids måledata tilgjengelig for analyser av strømkvalitet og spenningskvalitet.

Forbedret spenningskvalitet

energiScada™ gir bedre spenningskvalitet ved å styre spenning ut fra nettstasjoner. Det er også en helt sentral del når batterisystem forbedrer spenningskvalitet ved å redusere strøm som trekkes fra nettstasjon.

På begge disse områdene har Energea og energiScada™  vært sentrale deler i Elvias prosjekter for å styrke distribusjonsnettet.

 

 

Styringssystemet energiScada™ forbedrer spenningskvalitet

OLTC forbedrer spenningskvalitet

Elvias OLTC prosjekt tester ut hvordan automatisk trinning av nettstasjonstrafoer kan forbedre spenningskvalitet for alle kunder som nettstasjonen forsyner. Elvia har valgt ut tre nettstasjonene til prosjektet. Disse nettsasjonene har både svake nett og høy produksjon fra solceller.

I prosjektet leverer vi energiScada™, med sikker kommunikasjon mellom styringsenheten og serverapplikasjonen. Lokalt styrer kontrollenheten en trinnvelger fra tyske Maschinfabrik Rheinhausen og rapporterer bl.a. spenninger og strømmer tilbake til server.

I tillegg har vi sammen med Skivdal Data utviklet applikasjonen på energiScada™ server. Denne henter inn Elvias AMS data fra Google Big Query og værdata fra met.no. Med disse og på dette og data fra nettstasjonen lager algoritmene kontrollplaner for hver nettstasjon.

Med visualiseringene av dette i energiScada™ kundeweb ser Elvia hvordan spenningsforholdene blir for hver enkelt kunde. I prosjketet lager vi en kontrollplan som stiller inn utspenningen fra nettstasjon for hver av døgnets timer.

energiScada™ visualiserer data

Som del av OLTC prosjektet har Elvia laget analyser som finner hvor forskjellige verktøy for forbedret spenningskvalitet fungerer best.

AMS data for alle kundene tilknyttet en nettstasjonene er analysert. Med dette identifiserer Elvia hvilke nettstasjoner som må utbedres med tradisjonell nettutbygging, og hvor de kan benytte andre metoder.

Slik ønsker Elvia å få kunnskap om hvor man kan forbedre spenningskvalitet med OLTC alene, og hvor batterisystem eller spenningsboostere (MVB) er bedre. I tillegg ønsker man å se kriterier for hvor en kombinert løsning vil være best.

Analyseverktøyet kan også benyttes for å dimensjonere batterisystem og booster, og benyttes slik for FBI-prosjektet på Sjusjøen.

Spenningskvalitet og måling

Batterisystem forbedrer spenningskvalitet

Bildet viser Elvias prosjektleder Thomas Veflingstad(th) og EL‐Tjenestes Andreas Iversen ved et batterisystem som forbedrer spenningskvalitet som vi sammen med Elvia prøver ut i Årnes kommune.

I Elvias FBI-prosjekt leverer vi batterisystemet og styringssystemet energiScada™ på tre av lokasjonene. På Mysen har det forbedret spenningskvalitet i en bolig siden 2020, og et tilsvarende system ble installert på Årnes i 2023.

Det vil i løpet av 2023 settes opp et større system som skal forbedre spenningskvalitet i et hyttefelt på Sjusjøen. Her skal systemet i likhet med på Mysen plasseres sammen med en spenningsbooster (MVB) fra Norsk Transformator.

Batterisystemet tilfører strøm fra batteriet når kunden trekker mer strøm enn en gitt grense. Det reagerer raskt nok til å hindre større strømtrekk fra nettet og blir som et filter mot raske spenningsvariasjoner, og fungerer godt sammen med en spenningsbooster (MVB).

Samarbeidspartnere