Løsninger i distribusjonsnett

Energea utvikler og bidrar i utprøving med nettselskap på flere løsninger. Vårt energiScada™ benyttes bl.a. også i prosjekter for automatisk trinning av nettstasjonstrafoer, automatisk nedlastning av måledata fra PQmålere og vårt eget produkt «sikker utkobling» som virker ved kortslutninger i svake nett.

Les mer

Automatisk trinning av nettstasjoner

I Elvias OLTC prosjekt testes det hvordan automatisk trinning av nettstasjonstrafoer kan gi gode spenningsforhold for alle kunder som nettstasjonen forsyner. De tre nettstasjonene Elvia har valgt i prosjektet har både svake nett og høy produksjon fra solceller. I dette prosjektet har vi utviklet og leverer kommunikasjon og styringssystemet i prosjektet, sammen med tillegg en serverapplikasjon med algoritmer for valg av spenning på nettstasjon for hver av døgnets timer. Til dette benyttes AMS-data fra Google Big Query, og det er også testet bruk av værdata fra met.no

Analyse og visualisering av AMS data

Som del av OLTC prosjektet er det laget analyser av AMS data som finner hvor i nettet man kan ha best nytte av forskjellige verktøy for å forbedre spenningskvalitet.

AMS data for alle kundene tilknyttet en nettstasjonene er analysert for å identifisere hvilke nettstasjoner som må utbedres med tradisjonell nettutbygging, og hvilke som kan utbedres med andre metoder. Den siste gruppen er i tillegg rangert med tanke på hvor man kan benytte OLTC alene, hvor det egner seg å benytte batterisystem eller spenningsboostere (MVB), og hvor en kombinerte løsning vil være best.

Det samme analyseverktøyet kan benyttes for å dimensjonere batterisystem og booster, og benyttes for å dimensjonere dette for FBI-prosjektet på Sjusjøen.

Forbedre spenning i svake nett

Bildet viser Elvias prosjektleder Thomas Veflingstad(th) og EL‐Tjenestes Andreas Iversen ved et batterisystem for spenningsforbedring som vi sammen med Elvia prøver ut i Årnes kommune.

I Elvias FBI-prosjekt leverer vi batterisystem og styringsutstyr på tre av lokasjonene. På Mysen har det utbedret spenningskvalitet hos en enkeltkunde siden 2020, og et tilsvarende system ble installert på Årnes i 2023. Det vil i løpet av 2023 settes opp et større system som skal utbedre et hyttefelt på Sjusjøen. På Sjusjøen vil systemet i likhet med på Mysen plasseres sammen med en spenningsbooster (MVB) fra Norsk Transformator.

Systemet tilfører strøm fra batteriet når kunden trekker mer strøm enn en gitt grense. Det reagerer raskt nok til å virke som et filter mot raske spenningsvariasjoner.

Samarbeidspartnere