Batterisystemer og fornybar energi

Gå til nettbutikk

Energisystem med og uten nett.

I Sikkilsdalsseter ved Jotunheimen er både brøytet veg og strømnettet mer enn en mil unna. Vinterstid er vegen stengt, og de siste 12 km må man benytte beltebil eller snøscooter. Her leverer ing dypvik as et batterisystem som sammen med vårt eget styringssystem (energiScada™) gir stabil strømforsyning ‐ uten nettilkobling. Landbruks‐ og matdepartementets fjellstue benyttes bl.a. til hesteoppdrett, og har sitt berømte hesteslipp hvert år i juni.

Sikkilsdalsseter har sitt eget lille vannkraftverk, og batterisystemet gjør det mulig å benytte dette mest mulig. Når dieselgeneratoren må kjøres kan batterisystemet hjelpe til at dette kjøres mest mulig effektivt. Slik blir det lokale energisystemet så effektivt som mulig, med minst mulig utslipp.

Til batterisystemet benytter vi utstyr fra bl.a. Studer Innotec og BYD. Sjekk produktene vi kan levere i nettbutikken, send oss en e-post for tilbud på en systemløsning, eller ring for å diskutere muligheter.

Utstyr og energiløsninger

Bildet ovenfor viser et energisystem med tilkobling til nettselskap, generator, solceller og batteri. Vi kan levere alle delene i dette, integrere våre og andres leveranser sammen med styringsystem til en systemløsning, og være tilgjengelig for vedlikehold, support og videreutvikling.

For å knytte det hele sammen benytter vi IoT gateway fra Compulab for å vise status lokalt, og styre anlegget. energiScada™ har mange industrielle grensesnitt og kan styre kraftelektronikk og bl.a. elbillader. Styringsenheten har 4G kommunikasjon inkludert.

Enkeltprodukter og ferdige system

I nettbutikken finner du produkter fra solide leverandører sammen med vårt styringssystem.I tillegg til enkeltprodukter har vi god erfaring på å levere komplette systemer med integrasjon, installasjon og driftstjenester alene og sammen med andre.

 

Leverandører